Τα μαθήματα αρχίζουν

Τα μαθήματα ξεκινούν κανονικά στις 18/9/2017 για τις γλώσσες των Αγγλικών και Ισπανικών. Οι εγγραφές συνεχίζονται καθημερινά κατά την διάρκεια των ωρών λειτουργίας του ΚΞΓ, δηλαδή μετά τις 16:00.